| |

Preduzeće za metalopreradu Pionir Komerc se nalazi u neposrednoj blizini Valjeva, na sedmom kilometru puta za Belоševac.
Lako ćete nas pronaći ako sa zaobilaznog puta za Užice, kod stočne pijece skrenete levo, i pratite put narednih 4 km.
Čekamo Vas...